05/07/2022

Dienmaygiadinh.com.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud trên Android | Dienmaygiadinh

Tài khoản iCloud là một thiết bị cụ thể mà Apple yêu cầu người dùng iPhone / iPad phải bảo mật thông tin cá nhân và sao lưu dữ liệu. Tạo tài khoản iCloud thường là mối quan tâm khi chúng ta sở hữu ít nhất một thiết bị iOS, nhưng bạn có biết rằng bạn có thể thiết lập tài khoản iCloud trên Android để thiết lập trước khi chuyển sang thiết bị iOS không? Có thật không?

Cách tạo tài khoản iCloud trên Android 23

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud trên Android

Nếu bạn muốn tạo tài khoản iCloud trên Android, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập appleid.apple.com/acount
  • Bước 2: Bạn nhập thông tin mà Apple yêu cầu

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud trên Android 2

Một số thông tin bạn không thể bỏ qua bước này bao gồm:

First name: Tên của bạn.

Last Name: Họ của bạn.

Vị trí: Quốc gia của bạn.

Ngày sinh: Ngày sinh Nhập cấu trúc mm / dd / yy

Nhập email cá nhân của bạn – Lưu ý rằng đây là bước quan trọng, bạn nên nhập email thường dùng nhất và bảo mật 100% để bảo vệ thông tin cá nhân iCloud của mình.

Mật khẩu: Mật khẩu cá nhân để bảo vệ tài khoản iCloud.

  • Bước 3: Nhập ký tự thực vào mã Capcha và chọn Tiếp tục.
Xem Thêm  Tăng tốc cho Window 10 như thế nào? | Dienmaygiadinh

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud trên Android 3

  • Bước 4: Apple sẽ gửi một mã kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà bạn đã nhập trên thiết bị Android của mình trước khi nhập mã vào email để xác nhận.

Hướng dẫn tạo tài khoản iCloud trên Android 3

Hoàn thành các bước trên là bạn đã tạo thành công tài khoản iCloud chính thức trên Android mà không cần bất kỳ hoạt động nào trên iPhone, iPad. Nếu gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới để các chuyên viên FPT Shop giải đáp giúp bạn.

Truy cập trang web AppleID

Truy cập appleid.apple.com/acount

Truy cập trang web AppleID

Bạn nhập thông tin mà Apple yêu cầu

Bạn nhập thông tin đó. Táo Lời yêu cầu

Một số thông tin bạn không thể bỏ qua bước này bao gồm:

First name: Tên của bạn.

Last Name: Họ của bạn.

Vị trí: Quốc gia của bạn.

Bạn nhập thông tin mà Apple yêu cầu

Nhập đúng mã Capcha và chọn Tiếp tục.

Nhập các ký tự thực trong mã Capcha và chọn Tiếp tục.

Nhập đúng mã Capcha và chọn Tiếp tục.

Nhập mã trong email được gửi cho bạn.

Apple sẽ gửi mã kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email bạn đã nhập trên thiết bị Android của mình trước khi nhập mã vào email để xác nhận.

Nhập mã trong email được gửi cho bạn.