06/07/2022

Dienmaygiadinh.com.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

3 cách đăng nhập tài khoản facebook an toàn trên laptop, điện thoại | Dienmaygiadinh


Truy cập Facebook trên laptop hay điện thoại cũng là một nghệ thuật. Nếu bạn chỉ biết cách đăng nhập chỉ bằng cách nhập địa chỉ email, thì Điện máy XANH sẽ hướng dẫn bạn 3 cách đăng nhập tài khoản facebook an toàn trên laptop, điện thoại!

Cách 1: Đăng nhập facebook bằng địa chỉ email của bạn.

Bạn bè Nhập địa chỉ email Sử dụng để tạo facebook (hoặc bất kỳ địa chỉ email nào được liên kết với facebook) trong hộp Đăng nhập -> Chèn Mật khẩu Nhập.

Trên một máy tính:

3 cách truy cập an toàn vào tài khoản facebook trên laptop và điện thoại

Trên điện thoại:

3 cách vào tài khoản facebook an toàn trên laptop và điện thoại

Cách 2: Đăng nhập facebook bằng số điện thoại của bạn.

Bạn điền số điện thoại được chỉ định trong tài khoản facebook (không thêm ký hiệu nào khác) -> Nhập mật khẩu để đăng nhập.

Trên một máy tính:

3 cách vào tài khoản facebook an toàn trên laptop và điện thoại

Trên điện thoại:

3 cách đăng nhập tài khoản facebook an toàn trên laptop

Phương pháp 3: Đăng nhập facebook bằng tên người dùng

Bạn đã có một tên người dùng.

Để biết tên đăng nhập, hãy đăng nhập vào tường facebook của bạn, xem chuỗi liên kết facebook https://www.facebook.com/ Là tên người dùng của bạn.

Xem Thêm  Điện thoại Vsmart Star 5 | Dienmaygiadinh

Đăng nhập vào facebook bằng tên người dùng

Bạn chưa có tên người dùng, bạn cần tạo một tên người dùng.

Bước 1: Đi tới Cài đặt.

3 cách vào tài khoản facebook an toàn trên laptop và điện thoại

Bước 2: Bạn nhấp vào một mục Được chia sẻ Trong menu bên trái, hãy chọn Chỉnh sửa Tiết diện tên tài khoản.

3 cách đăng nhập tài khoản facebook an toàn trên laptop

Bước 3: Bạn thay đổi tên đăng nhập theo ý thích của mình cho đến khi facebook đồng ý. Tên người dùng có sẵn Được rồi, bạn chọn Lưu thay đổi Sẳn sàng.

3 cách truy cập an toàn vào tài khoản facebook trên laptop và điện thoại

Đăng nhập

Sau khi có tên đăng nhập, mỗi khi đăng nhập facebook đều được. Nhập tên người dùng trực tiếp Trong Hộp thư đến -> Nhập Mật khẩu Nhập.

Trên một máy tính:

3 cách vào tài khoản facebook an toàn trên laptop và điện thoại

Trên điện thoại:

3 cách vào tài khoản facebook an toàn trên laptop và điện thoại

Lưu ý: – Bạn luôn nhớ đăng xuất tài khoản facebook sau khi sử dụng laptop, máy tính hoặc điện thoại khác để truy cập facebook. Đặc biệt là khi sử dụng máy tính trong tiệm game, tiệm sao chép. – Nên sử dụng hàm “Xác minh Yếu tố 2”. Khi bạn đăng nhập bằng thiết bị khác, facebook sẽ tự động gửi thông báo về số điện thoại đã đăng ký hoặc thiết bị bạn luôn dùng để đăng nhập bằng facebook (điện thoại, laptop,…) để xác nhận rằng bạn đã đăng nhập hay Chưa. . Nếu bạn phải chọn “Đây là tôi“, Lựa chọn sai”Đây không phải tôi.“.

Với 3 cách đăng nhập facebook trên, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi quyết định đăng nhập facebook của mình. Chúc bạn thành công!